Alyssa & Ben under the Aurora Borealis
Our tour group under the Aurora Borealis